اخبار و مقالات

1397/2/26 12:00:35
شرکت پرتوزیست مفتخر به برگزاری ورک‌شاپ با موضوعیت "تکنیک رامان جهت شناسایی مواد دارویی و شیمیایی" و "معرفی راه‌کارهای بهینه و تجهیزات مرتبط جهت انجام تست‌های انحلال دارو" می‌باشد.

Tokyo Olympics live stream