درباره ما

شرکت پرتو‌زیست‌ پیشرو، نمایندگی انحصاری serstech سوئد، HTA ایتالیا و Riggtek آلمان و Chromatec روسیه در ایران، با رویکرد ارایه راهکارهای نوین برای حل مسایل مختلف در صنعت تأسیس شده است.

در این راستا چهار عامل ارتقاء کیفیت، کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت و کاربری آسان روش‌ها و تجهیزات پیشنهادی مدنظر قرارگرفته است. تحقیق و بررسی دستاوردهای تکنولوژیکی برای انجام امور آزمایشگاهی رسالت ما بوده و برآنیم به کاربران صنایع مختلف اعم از داروسازی، صنعت نفت و پتروشیمی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و دیگر دوستانی که دغدغه آنالیز دارند، بهترین و جدیدترین تکنیک ها و تجهیزات را ارائه نماییم.


Tokyo Olympics live stream