• خانه
  • معرفی شرکت serstech سوئد

معرفی کمپانی Serstech سوئد

کمپانی serstech تمام ابزارهای لازم برای اندازه‌گیری، ذخیره‌سازی، تجزیه و تحلیل و به مشارکت گذاشتن اطلاعات شیمیایی را ترکیب می‌کند. هدف این کمپانی ساده‌تر کردن کارها برای افراد و سیستم‌ها، با استفاده از حسگرهای مواد شیمیایی است. در سال 2002 پروفسور جرج هابنر در دپارتمان نانوتکنولوژی دانشکده فنی دانمارک با کمک تیم خود یک دستگاه اسپکتروفتومتر بسیار کوچک را توسعه دادند. پس از آن پروفسور هانبر با یک تیم سوئدی موسسان شرکت ملاقات کرد؛ آن‌ها با این دیدگاه که حسگرهای اسپکترومتر باید مثل دستگاه‌های شناساگر دود رایج شوند، در سال 2006 کمپانی Serstech را تاسیس کردند. در تمام 10 سال بعدی تمرکز تیم serstech روی شناسایی مواد منفجره، مواد مخدر، مواد خطرناک و عوامل شیمیایی بوده است. با استفاده از این راه‌حل کاربرپسند و راحت کمپانی serstech به کاربران برای شناسایی مواد خطرناک و ساختن مجموعه دانش شیمیای که به عملکرد و تصمیم‌گیری بهتر منجر می‌شود، کمک می‌کند. سیستم پیشنهادی این کمپانی که همان serstech Indicator 100 می‌باشد، یک دستگاه اسپکتروفتومتر رامان دستی مقاوم و کوچک است.
Tokyo Olympics live stream